X (2020)

X (2020)

Site-specific textile installation made for Avesta Art 2020; Facts and Fantasies.

Det gamla järnverket i Avesta är en karaktärsfull plats med ruffa ytor och magnifik arkitektur. När jag blev inbjuden till att delta i 2020 års upplaga av Avesta Art var det ingen tvekan om att jag ville bygga en platsspecifik installation i dialog med arkitekturen. Mina skira pärltrådar och handstickade skulpturer med sitt lätta svävande formspråk förstärks av den tunga omgivningen och vice versa. Eftersom mitt arbete har en stark förankring i processen är det alltid spännande att komma till nya rum och utforska dessa genom konstnärskapet. Titeln kommer just ur tanken om sökandet efter det okända. X som till exempel fungerar som en markering för skatten på en karta eller en del i den matematiska ekvationen. Finner du vad X står för så har du lösningen. 

Den här gången sökte jag också inspiration och utgångspunkt i tankar kring hemmet, som en privat sfär och med idén om att kroppen är som ett bo för en människas person. Men också ur synvinkeln hur djur och människor bygger sina bon. Ritualen och processsen av att bygga och skapa sitt eget utifrån material som finns tillgängligt. Jag finner tex släktet av vävarfåglar och deras bobyggen mycket intressanta i den tydliga relation det har till det textila materialet och hur jag kan bygga med det.

”En väl vald placering har Anna Linnea Liljeholms textila installation X fått. Här är fantasin som närmast. Det okända eller krysset på kartan kan båda använda ett x. En grupp verk burna av tunnare eller tjockare linjer av vit tråd hänger från taket. Av lingarn och tråd, plastfolie och lim har hon skapat burar eller spindelbon. Trådar med små glaspärlor hänger som uppradade droppar. Några av formerna roterar långsamt. Mycket fint ljussatt framställs verket både som teckning i rummet och som organiska former av insekter eller växtlighet – ett informellt konstuttryck med grund i intuition och fria associationer.” 

Citat: Maria Backman Omkonst.se