By the water, she is (2021)

By the water she is (2021) Ängeslbergs skulpturpark

Det växer på en plats ute i vattnet, bland träden. 

Där nere vid stenen. 

Verket ”By the water, she is” är en form av utforskande av det textila materialet i utomhusmiljö. En lek med vad som växer naturligt på platsen och vad som är konstruerat. Den skulpturala installationen är utformad i relation till platsen vid monteringstillfället.