By the water, she is (2021)

By the water she is (2021) Ängeslbergs skulpturpark

Hon växer där, på en plats ute i vattnet, bland träden. 

Där nere vid stenen. 

I denna skulpturala installation var intensionen att försöka väcka till liv ett okänt naturväsen som finns på platsen. En organism som håller på att förkroppsliga sig och förvandlas till något nytt? Eller ett skal av något som gått vidare? Vem är hon?

Verket ”By the water, she is” är också en form av utforskande av det textila materialet i utomhusmiljö. En lek med vad som växer naturligt på platsen och vad som är konstruerat. Den skulpturala installationen är utformad i relation till platsen vid monteringstillfället.